مشاور عالی، کنترل نقشه ها و گزارشها
 خدمات مشاور عالی گروه مهندسین مشاورآراد

خدمات مشاور عالی گروه مهندسین مشاورآراد به شرح ذیل می باشد:

  • کنترل دفترچه مطالعات فاز صفر و فاز یک
  • کنترل نقشه های فاز 2 و کنترل نقشه های کارگاهی (Shop drawing)
  • کنترل خدمات فاز 3 مشاورها اعم از دستور کارها، صورت جلسات و نامه های فنی به نمایندگی از کارفرما و ارائه گزارش به کارفرما
تعداد دفعات بازدید: 2865
لیست فایل ضمائم
هیچ فایل وجود ندارد
کامنتهای ارسالی کاربران
هیچ یادداشتی برای این موضوع ارسال نشده است
ارسال کامنت
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
وب سایت:
کامنت: *