شرکتهای همکار
شرکتهای همکار

گروه آراد مفتخر است که با تعدادی از شرکت های شناخته شده همکاری مستمر دارد . در نتیجه کارفرمایان محترم می توانند از طریق گروه آراد از خدمات و تجهیزات کامل ساختمانی شرکتهای زیر بهره مند گردند:  


  • شرکت پی خاک بوم (شرکت مهندسین مشاور با رتبه سه )
  • شرکت موژدا و همکاران (شرکت مهندسین مشاور با رتبه یک آموزشی، مسکونی، ورزشی، بهداشتی و درمانی 1 و رتبه 2 اداری و تجاری و رتبه 3 شهرسازی)
  • شرکت آزمایشگاه آزمون بنا (رتبه سه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح)
  • شرکت آراد طرح آرین (شرکت مهندسین مشاور)
  • شرکت پیمانکاری زنگان بنادار( رتبه 5 ساختمان و رتبه 5 آب )
  • مهندسین مشاور کاسپین طرح تردد ( پایه 3 تخصص راهسازی و پایه 3 تخصص ترافیک و حمل و نقل )


همچنین این دفاتر طراحی از زیر مجموعه های گروه آراد می باشند:

  • دفتر طراحی شماره 71 سازمان نظام مهندسی استان زنجان
  • دفتر طراحی شماره 135 سازمان نظام مهندسی استان زنجان
کامنتهای ارسالی کاربران
هیچ یادداشتی برای این موضوع ارسال نشده است
ارسال کامنت
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
وب سایت:
کامنت: *