دسته بندي ها
 
مهندسین مشاور آراد
مهندسین مشاور آراد در زمینه های طراحی و نظارت بر طرح های معماری، سازه و تاسیسات انواع ساختمانها فعالیت ارایه می نماید:
- طراحی و نظارت ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری
- طراحی و نظارت ساختمانهای آموزشی، ورزشی، درمانی و فرهنگی
- طراحی نما و معماری داخلی
- طراحی و نظارت ساختمانهای صنعتی و کارخانجات
- مشاور عالی، کنترل نقشه ها و گزارشها
این گروه متناسب با نیاز و درخواست کارفرما نسبت به ارایه خدمات تکمیلی مطالعات امکان سنجی، مطالعات فاز یک و ارایه نقشه های کارگاهی علاوه بر ارایه نقشه های فاز دو اقدام می نماید.
همچنین به عنوان مشاور عالی و به نمایندگی از کارفرما در زمینه کنترل خدمات طراحی و نظارت شرکتهای مهندسین مشاور پروژه ها نیز فعال است.
نظارت بر هریک از پروژه ها علاوه بر نظارت عالیه می تواند به شیوه نظارت کارگاهی نیز انجام پذیرد.

کلینیک ساختمانی آراد
- طراحی و اجرای مقاومسازی و بهسازی لرزه ای و ثقلی
- ترمیم سازه ها
- کاشت بولت و آرماتور و رول بولت
- بازسازی و بهسازی معماری داخلی و نما
در کلینیک ساختمانی آراد، ترمیم و مقاومسازی سازه (بهسازی لرزه ای و ثقلی) و همچنین مرمت و بازسازی معماری داخلی و نمای ساختمانها انجام می شود. به طور کلی هدف از این فعالیتها، بهسازی ساختمانها و اسکلتهای موجود می باشد.

فروش محصولات دکوراتیو
فروش محصولات دکوراتیو