کاشت بولت و آرماتور و رول بولت
 انجام برخی از تغییرات در سازه های موجود از قبیل افزودن بالکن و کنسول ها، اضافه نمودن نیم طبقه و برخی از روش های مقاوم سازی در سازه های بتنی نیازمند کاشت بولت های مخصوص یا رول بولت و کاشت آرماتور جهت اتصال المانهای جدید به عضو بتنی قدیمی می باشد

انجام برخی از تغییرات در سازه های موجود از قبیل افزودن بالکن و کنسول ها، اضافه نمودن نیم طبقه و برخی از روش های مقاوم سازی در سازه های بتنی نیازمند کاشت بولت های مخصوص یا رول بولت و کاشت آرماتور جهت اتصال المانهای جدید به عضو بتنی قدیمی می باشد. در اکثر موارد عمل کاشت باید به گونه ای انجام پذیرد که مقاومت کششی کاشت بیش از مقاومت کششی بولت باشد. کلینیک ساختمانی آرادکاشت بولت یا آرماتور یا رول بولت را توسط یکی از روشهای زیر انجام می دهد:

  • کاشت با استفاده از چسب های دو جزئی اپوکسی به شکلهای کارتریجی و کپسولی
  • کاشت با استفاده از مهار مکانیکی (رول بولت)
  • کاشت با استفاده از مواد پایه سیمانی (تنها در مواردی که نیاز به مقاومتهای کششی بالا نباشد.)

 

 نمونه کارهای انجام شده :

تعداد دفعات بازدید: 4603
لیست فایل ضمائم
هیچ فایل وجود ندارد
کامنتهای ارسالی کاربران
هیچ یادداشتی برای این موضوع ارسال نشده است
ارسال کامنت
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
وب سایت:
کامنت: *