ترمیم سازه
 کلینیک ساختمانی آراد خدمات متنوع خود را در رابطه با ترمیم سازه ارائه می نماید
  • اصلاح راه پله شامل اصلاح تراز پاگرد نیم طبقه یا شمشیر یها یا ...
  • اصلاح تراز تیرهای اصلی و فرعی
  • اضافه نمودن کنسول و بالکن در طبقات
  • اضافه نمودن نیم طبقه در مغازه ها
  • اضافه نمودن یک طبقه کامل یا بخشی از طبقه روی سازه
  • توجه: بدیهی است افزودن طبقات و بالکن و به طور کلی افزایش زیربنا در یک ساختمان موجود می تواند منجر به ضعف در برخی از اعضای سازه گردیده به طوری که سازه نیازمند مقاوم سازی باشد.
  • ایجاد حجم نما توسط ایجاد کنسولها یا تورفتگی ها 
تعداد دفعات بازدید: 4945
لیست فایل ضمائم
هیچ فایل وجود ندارد
کامنتهای ارسالی کاربران
هیچ یادداشتی برای این موضوع ارسال نشده است
ارسال کامنت
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
وب سایت:
کامنت: *