طراحی و نظارت ساختمانهای آموزشی، ورزشی، درمانی و فرهنگی

 ليست پروژها

سر در دانشگاه زنجان

جزئیات پروژه

گلزار شهدای زنجان

جزئیات پروژه

یادمان شهدای دانشگاه زنجان

جزئیات پروژه

سالن های همایش و ساختمان اداری مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی

جزئیات پروژه

نظارت عالیه ورزشگاه 3 هزار نفری ابهر

جزئیات پروژه

سوله دو طبقه قوسی مجتمع استخر ماهنشان

جزئیات پروژه

درمانگاه عمومی بیماران ام .اس زنجان

جزئیات پروژه

سالن ورزشی 6000 نفری استان البرز - کرج

جزئیات پروژه

تکیه ارمغانخانه

جزئیات پروژه

    صفحه 1 از 1 ( 9 ركورد )