طراحی و نظارت ساختمانهای آموزشی، ورزشی، درمانی و فرهنگی

 ليست پروژها

سر در دانشگاه زنجان

جزئیات پروژه

گلزار شهدای زنجان

جزئیات پروژه

سالن های همایش و ساختمان اداری مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی

جزئیات پروژه

نظارت عالیه ورزشگاه 3 هزار نفری ابهر

جزئیات پروژه

خدمات مطالعه و بهسازی مجموعه ورزشی بعثت زنجان

ارائه مطالعات و طرح بهسازی مجموعه ورزشی بعثت شامل 3 سوله با کاربری های سالن تیر اندازی - سالن ...

جزئیات پروژه

طراحی استخر سلطانیه

طراحی معماری و سازه و تاسیسات پروژه استخر سلطانیه در زمینی به مساحت 1700 متر مربع در شهرستان ...

جزئیات پروژه

یادمان شهدای دانشگاه زنجان

جزئیات پروژه

سوله دو طبقه قوسی مجتمع استخر ماهنشان

جزئیات پروژه

درمانگاه عمومی بیماران ام .اس زنجان

جزئیات پروژه

سالن ورزشی 6000 نفری استان البرز - کرج

جزئیات پروژه

    صفحه 1 از 2 ( 11 ركورد )