طراحی و نظارت ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری طراحی و نظارت ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری
گروه مهندسین مشاورآراد در زمینه طراحی و نظارت انواع ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری فعالیت می نماید.

 ليست پروژها

طراحی سازه ساختمان زاگرس

جزئیات پروژه

ساختمان اداری ستاد دانشگاه علوم پزشکی سنندج

جزئیات پروژه

طراحی ساختمان اداره امور شعب بانک رفاه استان زنجان

جزئیات پروژه

پارکینگ طبقاتی

جزئیات پروژه

مجتمع فرهنگی - مذهبی شهید مدنی تهران

طراحی معماری و سازه با مساحت 23700 متر مربع و با سیستم سازه ای قاب خمشی فولادی و سقف عرشه فولادی

جزئیات پروژه

مجتمع تجاری استقلال

جزئیات پروژه

طراحی و نظارت عالیه سازه سفارت جمهوری خلق الجزایر

جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی -شهرک کارمندان

شهرک کارمندان

جزئیات پروژه

مجموعه تجاری

جزئیات پروژه

ساختمان مسکونی دکتر قریشی

زنجان - اعتمادیه

جزئیات پروژه

    صفحه 1 از 2 ( 14 ركورد )