اخبار و رویداد ها
ورزشگاه 3 هزار نفری ابهر
     1396/12/12
 

به گزارش روابط عمومی مهندسین مشاور آراد طرح آرین پس از مکاتبات اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با این مشاور در خصوص بررسی سازه ورزشگاه 3 هزار نفری ابهر این مشاور شروع به بررسی های اولیه در خصوص وضعیت موجود پروژه کرده است.